slide

PADI Self Reliant diver (Niezależny nurek)

Celem kursu   jest nabycie umiejętności, które pozwolą zaplanować i wykonywać nurkowania, podczas, których mamy (bo, kto z nas nie miał czasem „nieodpowiedniego” buddy’ego) ograniczone zaufanie do naszego partnera z którym nurkujemy.Kurs uczy nas przede wszystkim jak odpowiednio przygotować sprzęt, opanować niezbędne procedury oraz pokazuje nam, jak rozwiązywać problemy, które niestety (rzadko), ale mogą się przytrafić np. awaria automatu, uszkodzone BCD, problem z maską lub brak powietrza.

Jako samodzielny nurek po ukończeniu kursu będziesz mógł polegać przede wszystkim na sobie, nie tylko na partnerze.

Specjalizacja jest skierowana do :

  • Instruktorów i Divemaster’ów, którzy nurkują z grupami, natomiast mogą nie mieć stałego partnera nurkowego.
  • Podwodnych fotografów, którzy nurkując w grupie, często znajdują się w pewnej odległości od nurków.
  • Nurków, który mogą trafić na partnera nurkowego z którym nigdy wcześniej nie nurkowali i który ma inne cele nurkowe. W razie rozdzielenia z partnerem Niezależny Nurek jest lepiej przygotowany na taką sytuację.
  • Nurków wrakowych, którzy w sytuacji rozdzielenia z partnerem lub innej niebezpiecznej sytuacji mają większą szansę na poradzenie sobie.
  • Doświadczeni nurkowie, którzy chcą rozwinąć umiejętności i nabyć pewności siebie, kiedy nurkują z mniej doświadczonym lub nieznanym sobie partnerem. Pozwala im to planować bardziej zaawansowane nurkowania.
  • Nurków, którzy zaczynających nurkować z twinsetem i planujących w przyszłości nurkować technicznie.

Wymagania:

  • minimalny wiek uczestnika: ukończone 18 lat,
  • certyfikat PADI Advanced Open Water Diver lub stopień równorzędny innej organizacji nurkowej,
  • zalogowane 100 nurkowań.

Szkolimy na urzężach XDEEP