slide

PADI Underwater Navigator (Nawigacja podwodna)

Celem kursu specjalizacji nawigacja podwodna jest pogłębienie wiedzy oraz rozwinięcie umiejętności praktycznych związanych z nawigacją podwodną, poprzez stosowanie rozwiniętych ćwiczeń praktycznych, zarówno przy użyciu kompasu jak i nawigacji naturalnej.

Większość szkolenia to zajęcia praktyczne. Przeprowadzane są ćwiczenia pływania z kompasem, mierzenia odległości, oraz poznania podstaw mapowania. Częścią nawigowania jest także umiejętność mierzenia dystansu pod wodą.

Warunki uczestnictwa:

 • minimalny wiek 10 lat,
 • certyfikat OWD lub równoważny.

Przebieg szkolenia:

Szkolenie obejmuje 3 nurkowania gdzie uprzednio omawiane są poszczególne zagadnienia dotyczące nawigacji podwodnej. Są 2-3 spotkania gdzie omawiany jest materiał szkoleniowy na podstawie materiałów PADI.

Zajęcia teoretyczne:

 • teoria na temat nurkowania nawigacyjnego?
 • metody nawigacji naturalnej,
 • metody nawigacji z kompasem,
 • wzory nawigacyjne: kwadrat, trójkąt, wzór U, koło,
 • metody pomiaru odległości pod wodą,
 • odnajdywanie miejsc nurkowych.

Zajęcia praktyczne:

 • wykorzystanie technik podwodnej nawigacji podczas nurkowania,
 • nawigacja do celu i z powrotem, nawigacja według określonego wzoru,
 • nawigacja wg określonego kursu z kilkoma zwrotami i powrót do określonego miejsca,
 • określenie położenia miejsca nurkowego,
 • szkic mapy podwodnej,
 • prawidłowa praca z kompasem.

Uczestnik kursu otrzymuje:

certyfikat Nurek Nawigacyjny (Underwater Navigator) PADI.