slide

PADI Enriched Air Diver (Nurkowanie nitroksowe)

Nitrox( Enriched Air Diver) jest kursem specjalistycznym, którego celem, jest zaznajomienie nurków z procedurami, zasadami bezpieczeństwa, niebezpieczeństwami, ryzykiem, korzyściami i teorią charakteryzującą bezdekompresyjne nurkowanie na wzbogaconym powietrzu zawierającym od 22% do 40% tlenu.

Warunki uczestnictwa:

  • minimalny wiek 15 lat,
  • stopień podstawowy Open Water Diver lub równoważny.

Przebieg szkolenia:

Szkolenie odbywa się 2x na basenie bądź w okresie letnim na wodach otwartych gdzie uprzednio przed zejściem pod wodę omawiane jest nurkowanie na nitroxie. Poza zajęciami praktycznymi przeprowadzone są wykłady ,gdzie omawiane są poszczególne materiały z książki.

Zajęcia teoretyczne:

  • planowanie nurkowania bez dekompresyjnego z użyciem wzbogaconego powietrza zawierającego 22 % do 40 % tlenu ,pozostając w granicach określonych tabelami nurkowymi i limitami stosowania tlenu,
  • prezentacja sprzętu, który jest wymagany do nurkowania na wzbogaconym powietrzu,
  • rozpoznawanie i unikanie zagrożeń związanych z wykorzystywaniem tlenu w nurkowaniu,

Zajęcia praktyczne:

  • zaplanowanie i wykonanie 2 nurkowań z wykorzystaniem nitroksu,
  • poznanie metod wytwarzania mieszanki nitroksowej,
  • zasady działania przyrządów do pomiaru zawartości tlenu w mieszance,
  • prowadzenie poprawnej dokumentacji analizy.

Uczestnik kursu otrzymuje:

Certyfikat nitroksowy i możliwość kontynuacji szkoleń nurkowych – np.: w kierunku nurkowań technicznych.