slide

PADI Deep Diver (Nurkowanie głębokie)

Celem kursu specjalistycznego PADI Nurkowanie Głębokie jest zapoznanie kursantów z umiejętnościami, wiedzą, planowaniem, organizowaniem, procedurami, technikami, problemami, ryzykiem i przede wszystkim przyjemnością nurkowania na głębokościach pomiędzy 18 m, a 40 m. Kurs specjalistyczny PADI Nurkowanie Głębokie jest bezpieczną formą wprowadzenia kursantów w nurkowanie głębokie w ramach limitów nurkowania rekreacyjnego.

Warunki uczestnictwa:

 • wiek - ukończone 15 lat (od osób poniżej 18 lat wymagana jest pisemna zgoda rodziców na nurkowanie),
 • posiadanie certyfikatu PADI Advanced Open Water Diver lub stopnia równorzędnego,
 • ogólnie dobry stan zdrowia.

Przebieg szkolenia:

Na kurs specjalizacyjny PADI Nurkowanie Głębokie składają się wykłady teoretyczne oraz 4 nurkowania: dwa w zakresie 20-30 m oraz dwa w zakresie głębokości 30-40 m.

Zajęcia teoretyczne na podstawie podręcznika omawiane są ważne tematy dotyczące:

 • Nurkowanie głębokie - czyli dlaczego i jak nurkować głęboko?
 • Teoria "nurkowanie głębokie" oraz limity głębokości,
 • Sprzęt, jakiego wymaga nurkowanie głębokie,
 • Nurkowanie głębokie - stosowane techniki,
 • Narkoza azotowa - powtórka,
 • Choroba dekompresyjna - powtórka,
 • Latanie samolotem po nurkowaniu, podróż w góry oraz nurkowanie wysokościowe,
 • Jak zaplanować nurkowanie rekreacyjne, czyli RDP – powtórka.

Zajęcia praktyczne:

 • Zapoznanie z specjalistycznym sprzętem nurkowym,
 • Procedury stosowane w nurkowaniu głębokim,
 • Procedury awaryjne w przypadku np. słabej widoczności,
 • Wykonywania prostych zadań, jak nawigacja na większej głębokości,
 • Poprawnego wynurzania w zespole, z zachowaniem bezpiecznej prędkości,,
 • Wykonywania planu nurkowania, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zachowanie limitów bez dekompresyjnych,
 • Deponowania rezerwowych butli z gazem.

Uczestnik kursu otrzymuje:

Certyfikat Nurka Specjalistycznego Nurkowanie Głębokie.