slide

PADI Peak Performance Buoyancy (Doskonała pływalność)

Celem kursu jest doskonalenie umiejętności utrzymywania zerowej pływalności w czasie nurkowania, co pozwala na wydłużenie czasu pobytu pod wodą dzięki mniejszemu zużyciu powietrza i mniejszemu zmęczeniu nurka, a także czerpanie większej przyjemności z nurkowania .Na kursie wprowadzane są nowe techniki nurkowania :back kick czy flatter kick-są to techniki które są niezbędne do nurkowania w jaskiniach czy wrakach.

Warunki uczestnictwa:

 • ukończone 10 lat
 • certyfikat OWD bądź równoważny
 • ogólnie dobry stan zdrowia

Przebieg szkolenia:

Szkolenie odbywa się 2x na basenie bądź w okresie letnim na wodach otwartych gdzie uprzednio przed zejściem pod wodę omawiane są techniki nurkowania. Instruktor poza częścią praktyczną z kursantem ogląda filmy pokazowe.

Zajęcia teoretyczne:

 • interaktywna prezentacja z użyciem technik multimedialnych,
 • pływalność pod wodą,
 • obciążenie,
 • opływowa sylwetka,
 • optymalizacja pozycji pod wodą,
 • w jaki sposób używać kompensatora pływalności.

Zajęcia praktyczne:

 • ćwiczenia polegające na umiejętności określenia ,jaką ilość obciążenia kursant potrzebuje,
 • umiejętność ustalenia pływalności neutralnej podczas wykonywania zanurzenia,
 • kontrola pływalności pod wodą.

Uczestnik kursu otrzymuje:

certyfikat Kursu Specjalistycznego PADI Doskonała pływalność.