slide

PADI Wreck Diver (Nurkowanie wrakowe)

Kurs ten przybliża problematykę związaną z nurkowaniem na wrakach, teoretyczną i praktyczną wiedzę, jak rozpoznawać i unikać potencjalnych niebezpieczeństw oraz jak planować i bezpiecznie przeprowadzać nurkowanie wrakowe.

Warunki uczestnictwa:

  • minimalny wiek 15 lat,
  • kurs Advanced Open Water Diver (AOWD),
  • fotografia (wersja elektroniczna).

Zajęcia teoretyczne i praktyczne:

  • techniki awaryjne na wypadek wystąpienia potrzeby ich zastosowania podczas nurkowania we wrakach,
  • podstawy bezpieczeństwa podczas nurkowania we wrakach w celu uniknięcia najczęściej występujących zagrożeń,
  • planowanie i organizacja nurkowania we wraku,
  • wymagane techniki nurkowania,
  • poszukiwanie i badanie podwodnych wraków,
  • wykonywanie map wraków,
  • penetracja wraku.

Uczestnik kursu otrzymuje:

certyfikat specjalizacji Nurkowanie Wrakowe PADI Wreck Diver.