slide

PADI Night Diver (Nurkowanie nocne)

Szkolenie w ramach kursu Nurkowanie nocne przeznaczone jest dla tych wszystkich, którzy chcą pogłębić teoretyczną wiedzę na temat nurkowania w nocy oraz rozwinąć swoje umiejętności nurkowe. Kursant nauczy się, jak planować, zorganizować i bezpiecznie przeprowadzić nurkowanie nocne.

Warunki uczestnictwa:

 • ukończone 12 lat (od osób poniżej 18 lat wymagana jest pisemna zgoda rodziców na nurkowanie),
 • posiadanie certyfikatu PADI OWD lub stopnia równoważnego.

Przebieg szkolenia:

Kurs obejmuje 3 spotkania po 2 h gdzie przedstawiany jest I omawiany z kursantem materiał szkoleniowy na podstawie książki .Po zajęciach teoretycznych są 3 nurkowania nocne na wodach otwartych.

Zajęcia teoretyczne:

 • nurkowanie nocne - dlaczego nurkujemy nocą?
 • przedstawiciele nocnych form życia podwodnego,
 • typowy sprzęt do nurkowania nocnego,
 • planowanie nurkowania nocnego,
 • prawidłowe zachowanie podczas nurkowania w nocy,
 • nurkowanie nocne - wymagane techniki,
 • najważniejszym elementem nurkowania nocnego jest umiejętność nawigacji.

Zajęcia praktyczne:

 • prawidłowa praca z kompasem,
 • prawidłowa technika zanurzenia i wynurzenia w nocy,
 • określenie punktu powrotnego do bazy pod wodą,
 • prawidłowe techniki komunikowania się przy świetle latarki.

Uczestnik kursu otrzymuje:

certyfikat nurka specjalistycznego Nurek Nocny (Night Diver) PADI.