slide

Rescue Diver

Kurs ten jest przeznaczony dla osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu bezpiecznego nurkowania oraz ratownictwa nurkowego.

Kursant uczy się bezpiecznego planowania nurkowania przy asyście drugiego nurka. Poznaje sprzęt do ratownictwa nurkowego ,oraz poprawnego reagowania podczas wypadku nurkowego.

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • wiek - ukończone 15 lat (Junior RD 12 lat),
 • posiadanie certyfikatu OWD lub równoważnego,
 • posiadać certyfikat EFR lub równoważny kurs Pierwszej pomocy przedmedycznej.

Przebieg szkoleniania

na szkoleniu jest 6 spotkań z instruktorem w celu omówienia teorii, 3 zajęcia basenowe I 2 nurkowania na wodach otwartych.

Zajęcia teoretyczne:

 • autoratownictwo,
 • zasada działania sprzętu nurkowego kierowanie akcją ratunkową,
 • stres nurkowy - rozpoznawanie i postępowanie,
 • sprzęt do udzielania pierwszej pomocy,
 • gotowość do udzielania pierwszej pomocy,
 • procedury udzielania pierwszej pomocy,
 • typowe problemy ze sprzętem nurkowym oraz awarie.

Zajęcia praktyczne:

 • postępowanie ze spanikowanym nurkiem na powierzchni,
 • postępowanie ze zmęczonym nurkiem,
 • udzielanie pomocy z łodzi i z brzegu ofiara przytomna,
 • postępowanie ze spanikowanym nurkiem na powierzchni,
 • postępowanie ze spanikowanym nurkiem pod wodą,
 • wynoszenie na powierzchnię nieprzytomnego nurka,
 • nieprzytomny nurek na powierzchni,
 • pierwsza pomoc przy urazach ciśnieniowych,
 • udzielanie pomocy z łodzi i z brzegu - ofiara nieprzytomna,
 • podwodne poszukiwania - scenariusz wypadku,
 • wypadek nurkowy - scenariusz wypadku,
 • zaginięcie nurka.

Uczestnik kursu otrzymuje:

Kurs nie poszerza uprawnień nurkowych ale uczy jak postępować w przypadku wypadków nurkowych. Jest wymagany do kursu Divemastera.