slide

Padi Scuba Review

Program PADI Scuba Review to „powtórka z nurkowania” dla certyfikowanych nurków, którzy chcą odświeżyć swoje umiejętności po długiej przerwie w nurkowaniu lub przed podróżą, dla chcących podnieś uprawnienia ze stopnia nurka – juniora lub jako forma wstępnej oceny przed kolejnym kursem

(ocena wiedzy, spełnienie wymagań zaliczeniowych dla wód basenopodobnych, opcjonalnie nurkowanie na wodach otwartych). Dedykowany jest również dla osób, których wiedza i umiejętności wymagają wstępnej oceny – niecertyfikowanych nurków z „przekazówką”, chcących ukończyć szkolenie jak i dla nurków ze stopniem PADI Scuba Diver, pragnących uzyskać certyfikat PADI Open Water Diver (ocena wiedzy, spełnienie wymagań zaliczeniowych dla wód basenopodobnych).

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • Ukończone 10 lat,
 • Certyfikat (Junior) Scuba Diver lub uczestniczenie w kursie nurkowym poziomu podstawowego.

Przebieg szkolenia:

1 nurkowanie poprzedzone wykładem

Część praktyczna:

 • zmontować, przygotować, dopasować, rozłożyć I rozmontować sprzęt nurkowy,
 • zademonstrować poprawne wejście na głęboką wodę,
 • poprawnie się wyważyć,
 • naprzemiennie oddychać z fajki I z automatu bez podnoszenia głowy,
 • wykonać 5 punktowe zanurzenie,
 • odszukać i oczyścić automat pod wodą,
 • zdjąć, założyć i oczyścić maskę,
 • zaaragować na brak powietrza poprzez pokazanie znaku “nie mam powietrza”,
 • efektywnie oddychac ze wzudzonego automatu,
 • wykonać 5 punktowe wynurzenie,
 • wykonać symulowane kontrolowane wynurzenie awaryjne płynąc “CESA”,
 • zawisnąć w toni (hover),
 • przepłynąć bez maski minimum 15 metrów,
 • zdjąć, założyc i dopasować system balastowy,
 • zdjąć, założyc, podopinać sprzęt powietrzny na dnie,
 • zdjąć, założyc, podopinać sprzęt powietrzny na powierzchni,

Uczestnik kursu otrzymuje:

Po zrealizowaniu Programu PADI Scuba Review, nurek może dokonać wpisu do książeczki (wypełnić Log-book) oraz może otrzymać naklejkę PADI Scuba Review, którą umieszcza na certyfikacie.