slide

Divemaster

Kurs PADI Divemaster przeznaczony jest dla osób pragnących rozwinąć swoje umiejętności nurkowe poza ramy nurkowania rekreacyjnego. To pierwszy, profesjonalny stopień PADI pozwalający zamienić pasję do nurkowania w zawód, sposób na życie.

Podczas kursu nauczysz się min. asystowania instruktorowi podczas programów rekreacyjnych PADI, prowadzić certyfikowanych nurków pod wodą oraz prowadzić niektóre kursy PADI samodzielnie.

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • minimalny wymagany wiek to 18 lat,
 • pomyślnie ukończony kurs PADI Rescue Diver,
 • minimum 20 zalogowanych nurkowań na sprzęcie powietrznym,
 • ukończone szkolenie EFR wstępna i dodatkowa pomoc przedmedyczna,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nurkowania wydane w ciągu ostatnich 12 miesięcy,
 • jedna fotografia (może być w wersji elektronicznej).

Przebieg szkoleniania

Zajęcia teoretyczne:

 • teoria nurkowania,
 • fizyka,
 • fizjologia,
 • asystowanie podczas szkolenia,
 • nadzór certyfikowanych nurków,
 • rola oraz charakterystyka Divemastera,
 • teoria dekompresji i tabele nurkowe RDP,
 • plan działania przy wypadku nurkowym.

Zajęcia praktyczne:

 • ocena umiejętności pływackich dokonywana z pomiarem czasu obejmuje:
  • pływanie 200 m stylem dowolnym,
  • pływanie 800 m w ABC bez pracy rękoma,
  • 100 m holowania nurka,
  • 15 min utrzymywania się na powierzchni wody.
 • ocena umiejętności ratowniczych obejmuje ćwiczenie z kursu Rescue Diver – nieprzytomny nurek na powierzchni,
 • ocena umiejętności nurkowych obejmuje 20 umiejętności PADI m.in. zdjęcie maski, zdjęcie sprzętu, zawiśnięcie w toni (hovering), balansowanie na płetwach,
 • wymiana sprzętu pomiędzy dwoma nurkami pod wodą przy oddychaniu partnerskim.

Uczestnik kursu otrzymuje:

zakończony kurs PADI DIVEMASTER daje możliwość przystąpienia do kursu PADI Open Water Scuba Instructor (PADI OWSI) lub do kursu na stopień PADI Asystent Instruktora.

Stopień Dive Master uprawnia do:

 • samodzielnego kierowania studentami w relacji 2:1 podczas kursu PADI Open Water Diver w czasie wycieczki w ramach nurkowań szkoleniowych kursu PADI Open Water Diver nr 2, 3 oraz 4,
 • towarzyszenia studentom kursu Open Water Diver przy pośrednim nadzorze Instruktora PADI,
 • przeprowadzania nurkowań PADI Discover Local Diving,
 • przeprowadzać program PADI Discover Snorkeling,
 • przeprowadzać program PADI Scuba Review dla certyfikowanych nurków Open Water Diver lub o wyższym poziomie certyfikacji lub dla osób z certyfikatem Scuba Diver PADI, które pragną tylko odświeżyć swoje umiejętności,
 • towarzyszyć kursantom podczas ich nurkowań szkoleniowych w ramach kursów PADI Adventure in Diving, kursów specjalistycznych i kursu Nurka Ratownika,
 • ogólnie nadzorować kursantów jak i nurków certyfikowanych podczas szkoleń lub innych aktywności nurkowych, pomagając podczas planowania i organizowania nurkowania oraz samego nurkowania,
 • asystować Instruktorowi PADI o statusie nauczycielskim podczas prowadzenia szkoleń nurkowych na wodach otwartych i wodach basenowych lub bawełnopodobnych,
 • możesz uczyć PADI Skin Divers samodzielnie i prowadzić certyfikację,
 • przeprowadzać kolejne nurkowania podczas programu Discover Scuba Diving w relacji 2:1, po tym jak uczestnicy pozytywnie zaliczą pod nadzorem Instruktora PADI nurkowanie szkoleniowe nr 1 w ramach tego programu,
 • samodzielnie prowadzić program Discover Scuba Diving w basenie lub wodach bawełnopodobnych do maksymalnej głębokości 6 metrów, jeśli Divemaster otrzymał kwalifikację jako Discover Scuba Diving Leader,
 • po uzyskaniu specjalizacji możesz nauczać specjalizacji Cyfrowa Fotografia Podwodna pod nadzorem Instruktora tej specjalizacji.