slide

Podstawowy Kurs Nurkowania - OWD

Podstawowy kurs nurkowania, wprowadzający w podwodny świat. Jest to kurs, na którym w przystępny sposób zdobędziesz umiejętności oraz posiądziesz wiedzę potrzebną do bezpiecznego nurkowania.

Uzyskasz także certyfikat rozpoznawalny na całym świecie, upoważniający Cię do nurkowania wraz z partnerem nurkowym do maksymalnej głębokości 18 m (12 m dla Junior OWD).

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • minimum 15 lat (dla Junior OWD min. 10 lat),
 • ogólnie dobry stan zdrowia.

Przebieg szkolenia:

kurs składa się z 3 godz. wykładów teoretycznych ,5h na basenie oraz 4 wejść pod wodę na wodach otwartych.

Zajęcia teoretyczne obejmują wykłady wraz z instruktorem, omawiane są poszczególne zagadnienia wraz z filmami pokazowymi.

 • teoria będzie dotyczyła przede wszystkim bezpiecznego nurkowania,
 • techniki nurkowania,
 • sprzęt nurkowy,
 • środowisko wodne.

Zajęcia praktyczne:

 • na basenie:
  • nauka prawidłowego i bezpiecznego pływania w sprzęcie nurkowym ABC,
  • praktyczna i właściwa obsługa kamizelki ratunkowo-wypornościowej tzw. BCD lub jacketu,
  • ćwiczenia regulujące pływalność pod wodą,
  • techniki właściwego oddychania pod wodą,
  • procedury bezpieczeństwa,
  • znaki nurkowe.
 • na wodach otwartych:
  • szkolenie na wodach otwartych ma na celu opanowanie ćwiczonych technik na basenie oraz zastosowanie wiedzy teoretycznej. Na wodach otwartych uczestnik kursu musi opanować umiejętność bezpiecznego nurkowania i asekuracji drugiego nurka.

Uczestnik kursu otrzymuje:

 • całość kursu (zajęcia basenowe, zajęcia teoretyczne, nurkowania w warunkach naturalnych wód otwartych) zakończy się wydaniem międzynarodowego certyfikatu nurkowego PADI Open Water Diver,
 • nurek PADI OWD może nurkować do głębokości 18 metrów z innym nurkiem posiadającym certyfikat na co najmniej tym samym poziomie,
 • dzieci mogą zacząć przygodę z nurkowaniem od 10 roku życia, otrzymując certyfikat Junior Open Water Diver. Certyfikat ten - zależnie od wieku dziecka - uprawnia do nurkowania pod bezpośrednią opieką instruktora lub osoby dorosłej do głębokości 12 metrów,
 • zdjęcia oraz film na CD.