slide

Kurs Scuba Diver

Jest to niepełny kurs płetwonurkowania. Doskonały dla osób, które chcą nurkować bardzo sporadycznie, przy okazji wakacji w ciepłych krajach.

Jest to kurs, który upoważnia do nurkowania jedynie pod opieką divemastera, bądź instruktora maksymalnie do 12 metrów głębokości. Zakres wiedzy i umiejętności jest częścią kursu PADI Open Water Diver. Jeżeli ukończysz kurs Scuba Diver i dojdziesz do wniosku, że jednak chcesz być nurkiem samodzielnym to wystarczy zapisać się na kurs uzupełniający do kursu OWD.

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • minimum 15 lat (dla Junior SD min. 10 lat),
 • ogólnie dobry stan zdrowia,
 • dostateczne umiejętności pływackie.

Przebieg szkolenia:

Kurs obejmuje 3 godz. wykładów z teorii, 3 godz. zajęć na basenie oraz 2-3 nurkowań na wodach otwartych.

Zajęcia teoretyczne:

 • rodzaje i obsługa sprzętu nurkowego,
 • podstawy fizyki nurkowej,
 • podstawowe zasady bezpieczeństwa,
 • komunikacja podwodna - system znaków nurkowych - komunikacja pod wodą oraz inne zagadnienia.

Zajęcia praktyczne:

 • zanurzenie przy pochyłym dnie,
 • odszukanie i oczyszczenie automatu oddechowego pod wodą,
 • oddychanie z alternatywnego źródła powietrza,
 • pokazywanie znaków nurkowych aby podtrzymać komunikację pod wodą.

Uczestnik kursu otrzymuje:

Certyfikat PADI Scuba Diver, który upoważnia do nurkowań do głębokości 12 metrów w wodach otwartych w asyście Divemaster'a, Asystenta Instruktora lub Instruktora Nurkowania, nurkom w wieku 10-14 lat wydawany jest certyfikat PADI Junior Scuba Diver, zdjęcia oraz film na CD.