slide

Kurs P3 CMAS

Uczestnik kursu nurkowania P3 zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne prowadzenie grupy nurków do głębokości wynikającej z ich uprawnień.

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • ukończone 18 lat,
 • przeszkolenie specjalistyczne w zakresie patofizjologii nurkowania i I-ej pomocy (PP),
 • ukończenie 3 kursów specjalistycznych wybranych z niżej podanych szkoleń:
  • nurkowania w suchych skafandrach (SS1), nurkowania podlodowego (PL1),
  • nurkowania morsko-wrakowego (WM1),
  • nurkowania nurkowania jaskiniowego,
  • fotografii podwodnej (PF1),
  • nurkowanie nitroksowe(PN1),
  • nurkowanie nitroksowe(PN2),
  • nurkowanie w aparatach SCR (PR),
  • pierwsza pomoc tlenowa DAN,
 • uprawnienia do prowadzenia łodzi motorowych,
 • od chwili uzyskania stopnia Płetwonurka KDP/CMAS** (P2) wykonanie w towarzystwie Instruktora Płetwonurkowania KDP/CMAS lub Płetwonurka KDP/CMAS***/**** (P3/4) co najmniej 40 nurkowań na głębokość 10-40m, w tym przynajmniej 20 nurkowań na głębokość 30-40 m, z których 10 musi być wykonanych w polskich wodach.

Przebieg szkolenia:

Seminaria i wykłady (20 godzin) oraz zajęcia praktyczne (36 godzin) w ciągu 10 dni szkoleniowych, obejmujących 15 nurkowań (łącznie minimum 5 godzin pod wodą), w tym:4 nurkowania na głębokość 30 m i 2 nurkowania na głębokość 50 m. Nacisk na zajęciach praktycznych położony jest przede wszystkim na kwestie organizowania i bezpiecznego prowadzenia grup nurkowych. Po uzyskaniu uprawnień P3 płetwonurek ma prawo nurkować do głębokości 50 m, staje się przewodnikiem dla grup nurkowych złożonych z płetwonurków posiadających uprawnienia od P1 wzwyż.

Zajęcia teoretyczne:

 • fizyka teoria,
 • fizyka zadania
 • mieszanki oddechowe
 • sygnalizacja
 • medycyna
 • tabele dekompresyjne
 • hydrologia i locja
 • węzły
 • historia nurkowaniaa

Zajęcia praktyczne:

Oprócz nurkowań uczestnik kursu ma przydzielane zadania tj.

 • kierowanie grupy podczas nurkowania,
 • musi przeprowadzić odprawę,
 • mieć nadzór nad przebiegiem nurkowania,
 • używać znaków nurkowych aby podtrzymać komunikację pod wodą,
 • poprowadzić akcję ratowniczą w przypadku zaistnienia wypadku,
 • umieć poprawić niewystarczające umiejętności nurka.

Uczestnik kursu otrzymuje:

Wpis do Książki Płetwonurka KDP i międzynarodowy certyfikat Płetwonurkowania KDP/CMAS*** (P3).