slide

Kurs P2 CMAS

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie w zakresie dużych głębokości – do 40 metrów oraz kierowanie nurkowaniem partnera i swoim w zakresie średnich głębokości. Celem tego kursu jest również poznanie procedur ratunkowych oraz autoratowniczych, nauczysz się jak reagować na sytuacje awaryjne, oraz dowiesz się jak udzielać pomocy w wypadkach nurkowych.

Warunki uczestnictwa w kursie:

  • wiek 16 lat,
  • posiadanie stopnia Płetwonurka KDP/CMAS* (P1) lub równorzędnego z innych organizacji, od chwili uzyskania stopnia Płetwonurka KDP/CMAS* (P1)
  • orzeczenie lekarza o dobrym stanie zdrowia
  • zgoda rodziców bądź opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich

Przebieg szkolenia:

Kursant ma 15 godz. wykładów oraz 36 godz. zajęć praktycznych musi zaliczyć również w ramach kursu 15 nurkowań na wodach otwartych, w tym 6 nurkowań na głębokość 20m, 2 nurkowania na głębokość 30m i 2 nurkowania na głębokość 40m, łącznie minimum 5 godzin pod wodą.

Zajęcia teoretyczne:

  • zagadnienia z następujących dziedzin: sprzęt nurkowy, ratownictwo nurkowe, technika i bezpieczeństwo nurkowania, choroby i urazy w nurkowaniu, hydrologia, fizyka nurkowa,
  • historia nurkowania.

Zajęcia praktyczne:

  • 15 nurkowań na wodach otwartych,w tym 6 nurkowań na głębokość 20 m,
  • 2 nurkowania na głębokość 30m,
  • 2 nurkowania na głębokość 40m.

Uczestnik kursu otrzymuje:

Wpis do Książki Płetwonurka KDP i międzynarodowy certyfikat KDP/CMAS (P2)