slide

Kurs P1 CMAS

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę oraz umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne użytkowanie sprzętu nurkowego podczas nurkowania do głębokości 20 metrów w systemie partnerskim bądź osobie o kwalifikacjach instruktorskich.

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • wiek 14 lat,
 • orzeczenie lekarza o dobrym stanie zdrowia,
 • zgoda rodziców bądź opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich
 • umiejętność pływania

Przebieg szkolenia:

Zajęcia teoretyczne – 12 godz.:

 • Zagadnienia organizacyjno – prawne,
 • Sprzęt podstawowy,
 • Fizyka nurkowania,
 • Fizjologia i patofizjologia nurkowania,
 • Ratownictwo,
 • Technika i bezpieczeństwo nurkowe,
 • Środowisko wodne,
 • Sprzęt powietrzny i dodatkowy,
 • Szkolenie teoretyczne kończy się egzaminem pisemnym z wymienionych działów.

Zajęcia praktyczne – 9 nurkowań, w tym:

 • 3 nurkowania do głębokości 10 metrów,
 • 4 nurkowania w zakresie głębokości 10 – 15 metrów,
 • 2 nurkowania na głębokość 20 metrów.

Dwa pierwsze nurkowania mogą się odbyć na basenie

Uczestnik kursu otrzymuje:

Książkę Płetwonurka KDP i międzynarodowy certyfikat KDP/CMAS (P1).