slide

Federacja CMAS

CMAS

Światowa Konfederacja Działalności Podwodnej jest francuską organizacją nurkową. Jej założyciele, obok promocji nurkowania swobodnego, zajęli się wspieraniem tworzenia federacji narodowych oraz ujednolicaniem programów szkoleniowych, pozostawiając jednak dużą swobodę w opracowaniu szczegółów programowych władzom federacji krajowych. W Polsce istnieje pod nazwą KDP/CMAS. Komisja Działalności Podwodnej powstała przy Zarządzie Głównym PTTK w roku 1956

1.

Kompletny sprzęt nurkowy

2.

Wstęp do baz

3.

Zaliczenia, egzaminy

4.

Certyfikat końcowy (plastik) PADI lub CMAS