slide

Płetwonurek młodzieżowy PM1 PM2 PM3

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne użytkowanie sprzętu nurkowego podczas nurkowania z instruktorem lub własnym rodzicem (opiekunem prawnym) na małych głębokościach.

W zależności od wieku uczestnika, szkolenie odbywa się w trzech wariantach.

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • 10-11 lat - (kurs na stopień brązowy - PM/1),
 • 12 lat - (kurs na stopień srebrny - PM/2),
 • 13 lat - (kurs na stopień złoty - PM/3)
 • zaświadczenie lekarskie,
 • umiejętność pływania,
 • zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.

Przebieg szkolenia:

Dzieci w wieku 8 lat będą miały 2 nurkowania do 2 metrów głębokości na basenie lub na wodach otwartych zbliżonych do warunków basenowych(kurs na stopień brązowy). Dziecko podczas kursu nabywa umiejętności bezpiecznego składania sprzętu nurkowego i uczy się dbać o niego, rozumie ograniczenia i oswaja się z wodą bawiąc się i rozwijając jednocześnie.

Uczestnik kursu PM/1 otrzymuje:

 • książeczkę Płetwonurka Młodzieżowego KDP CMAS z wpisem stopnia Brązowego, międzynarodowy certyfikat ze zdjęciem oraz gadżety (naszywka, naklejki, koszulka itp),
 • dzieci, które ukończyły 9 lat będą miały przeprowadzone nurkowania na wodach otwartych do 3-6 metrów głębokości (kurs na stopień srebrny)
 • 13 lat - (kurs na stopień złoty - PM/3)
 • zaświadczenie lekarskie,
 • umiejętność pływania,
 • zgoda rodziców lub opiekunów prawnych

Dziecko na kursie zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, umożliwiające bezpieczne użytkowanie sprzętu nurkowego podczas nurkowania z instruktorem oraz rodzicem (opiekunem prawnym) posiadającym odpowiednie kwalifikacje nurkowe w zakresie na małych głębokościach. Uczestnik kursu pozna jak samodzielnie obsługiwać kamizelkę ratowniczo -wypornościową,jak przedmuchać maskę, jakich znaków używać pod wodą wraz z instruktorem, oddychania z jednego automatu wraz z inną osobą

Uczestnik kursu PM/2 otrzymuje:

 • Wpis do Książeczki Płetwonurka Młodzieżowego KDP o uzyskaniu stopnia średniego (Srebrnego), Międzynarodowy Certyfikat Płetwonurka Młodzieżowego KDP CMAS,naszywkę i naklejkę Płetwonurka Młodzieżowego Srebrnego KDP CMAS
 • Uczestnicy kursu w wieku 13 lat będą miały 5 nurkowań na głębokości 10-12 metrów w wodach otwartych (kurs na stopień złoty)

Dziecko na kursie zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, umożliwiające bezpieczne użytkowanie sprzętu nurkowego podczas nurkowania z instruktorem oraz rodzicem (opiekunem prawnym) posiadającym odpowiednie kwalifikacje nurkowe w zakresie na małych i średnich głębokościach. Uczestnik kursu ma przeprowadzone ćwiczenia z przedmuchiwania maski, skoków do wody z sprzętem ABC, holowania oraz oddychania z jednego automatu.

Uczestnik kursu PM/3 otrzymuje:

Wpis do Książeczki Płetwonurka Młodzieżowego KDP o uzyskaniu stopnia wyższego (złotego), Międzynarodowy Certyfikat Płetwonurka Młodzieżowego KDP CMAS, naszywkę i naklejkę Płetwonurka Młodzieżowego Srebrnego KDP CMAS.