slide

Nurkowanie Podlodowe

Nurkowanie pod lodem to rodzaj nurkowania w przestrzeniach zamkniętych. Bezpieczeństwo tego rodzaju nurkowań wymaga od uczestnika kursu poznania i praktycznego stosowania specjalnych metod planowania, organizacji, asekuracji i ratownictwa podlodowego. Ważna jest także praca zespołowa, bez której nurkowanie pod lodem nie może się odbyć.

Warunki uczestnictwa:

 • Mieć ukończone 16 lat,
 • Stopień płetwonurka P1 KDP/CMAS* lub stopień równorzędny innej organizacji uprawniający do nurkowania na głębokość min. 18 m,
 • Minimum 15 potwierdzonych nurkowań po uzyskaniu stopnia P1,
 • Aktualne zaświadczenie lekarskie ,
 • Komplet aktualnych dokumentów nurkowych (książka nurka, logbook, wszystkie certyfikaty),

Przebieg szkolenia:

Podczas szkolenia przeprowadzonych jest 6 h godzin teoretycznych oraz 6 godz praktycznych,w tym min. 2 nurkowania w wodach otwartych na głębokościach do 20 m.

Część teoretyczna:

 • Właściwości termiczne, mechaniczne i optyczne lodu,
 • Procesy tworzenia się, narastania, topnienia i rozpadu lodu,
 • Charakterystyka różnych form złudzenia,
 • Wybór miejsca nurkowania, pomiar grubości lodu, wykonanie i zabezpieczenie przerębla,
 • Technika zakładania lin kierunkowych i asekuracyjnych,
 • Stres i hipotermia w nurkowaniu pod lodem,
 • Eksploatacja nurkowego sprzętu powietrznego w niskich temperaturach,
 • Specjalistyczny sprzęt podlodowy: haki, śruby, kołowrotki, liny, uprzęże, szelki asekuracyjne, środki sygnalizacyjne,
 • Zasady działania ekipy nurkowej na tafli lodowej,
 • Asekuracja, ratownictwo i autoratownictwo w nurkowaniu pod lodem,
 • Zasady bezpieczeństwa, sposoby oznaczania awaryjnej drogi powrotu do przerębli,

Część praktyczna:

 • Wybór miejsca nurkowania, wycięcie, zabezpieczenie i oznakowanie przerębla,
 • Instalacja linowych systemów zabezpieczenia płetwonurka,
 • Zasady zanurzania się pod lód, sposoby powrotu na taflę lodu,
 • Sygnalizacja linowa,
 • Odnajdywanie drogi powrotnej do przerębla, użycie kołowrotka,
 • Postępowanie w sytuacji awarii automatu oddechowego pod lodem,
 • Organizacja akcji ratowniczej z powierzchni lodu,
 • Nurkowanie pod lodem w kontakcie z taflą oraz na małych głębokościach,

Po kursie uczestnik otrzymuje:

wpis do Książki Płetwonurka KDP i międzynarodowy certyfikat KDP/CMAS.