slide

Polityka prywatności

We współczesnym świecie wady postawy ciała są zjawiskiem powszechnym w każdym wieku, zarówno wśród dzieci w wieku przedszkolnym jak i u dorosłych.

Istotnym faktem jest, że utrwalona, nieprawidłowa postawa doprowadza do wystąpienia znacznych deformacji i ograniczeń. W postępowaniu korekcyjnym do najważniejszych zadań należy indywidualizacja postępowania, dobór właściwych pozycji i ćwiczeń o charakterze korekcyjnym.

Ćwiczenia na basenie są jednym z powszechnych form prowadzonych w korekcji wad postawy ciała. Aby rozpocząć proces wdrażania ćwiczeń, osoby biorące udział w zajęciach muszą najpierw opanować naukę pływania. W pływaniu korekcyjnym wykorzystywane są techniki pływackie, ćwiczenia elongacyjne, ćwiczenia oddechowe, rozciągające, wzmacniające, rozluźniające określone grupy mięśniowe, koordynacyjne, utrwalające nawyk prawidłowej postawy ciała.

Celem pływania korekcyjnego jest:

  • Korygowanie nieprawidłowości układu różnych segmentów ciała w warunkach odciążenia,
  • Wzmocnienie odpowiednich grup mięśniowych,
  • Rozciągnięcie przykurczonych tkanek miękkich,
  • Doskonalenie koordynacji ruchów i panowania nad układem ciała,
  • Wyrabianie silnego gorsetu mięśniowego,
  • Poprawę funkcji oddechowych, poprzez zwiększenie ruchomości klatki piersiowej,
  • Zwiększenie ogólnej wydolności organizmu.,

Czas trwania zajęć: 45 minut