slide

Płetwonurek Poszukiwacz - Wydobywca

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie podstaw poszukiwania i wydobywania przedmiotów.

Warunki uczestnictwa:

  • Ukończone 15 lat,
  • Posiadanie certyfikatu Płetwonurka Eksploratora KDP/CMAS (PE) lub certyfikatu innej organizacji, uprawniającego do nurkowania na głębokość min. 30 m
  • Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich,
  • Orzeczenie lekarza o braku przeciwwskazań do uprawiania płetwonurkowania,

Przebieg szkolenia:

Wykłady (5,5 godziny), zajęcia praktyczne w wodach otwartych do głębokości 18÷20 m, w ciągu minimum 1 dnia szkoleniowego, o łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 60 minut.

Część teoretyczna:

  • 5,5 godziny wykładów,

Część praktyczna:

  • Zajęcia praktyczne w wodach otwartych do głębokości 18÷20 m, w ciągu minimum jednego dnia szkoleniowego, o łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 60 minut. Maksymalny okres realizacji programu – nie dłuższy niż 1 miesiąc.

Po kursie uczestnik otrzymuje:

wpis do Książki Płetwonurka oraz międzynarodowy certyfikat KDP/CMAS (PPW).