slide

Nurkowanie w Suchym skafandrze

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie w suchym skafandrze. Doświadczenia zdobyte na kursie pozwolą na swobodne poruszanie się pod wodą bez względu na temperaturę .Suchy skafander chroni organizm przed wychłodzeniem oraz jest dodatkowym obok jacketu źródłem wyporu.

Warunki uczestnictwa:

 • ukończone 15 lat (poniżej 18 roku życia jest wymagana zgoda obojga rodziców),
 • posiadanie Podstawowych uprawnień nurkowych,
 • posiadanie aktualnych badań lekarskich,

Przebieg szkolenia:

Szkolenie obejmuje 6 godzin wykładów oraz 2 godziny zajęć praktycznych, w tym 2 nurkowania w wodach otwartych, w zakresie głębokości do 20 metrów.

Część teoretyczna:

 • Porównanie właściwości mokrego i suchego skafandra,
 • Budowa suchego skafandra,
 • Typy suchych skafandrów, jakie mają one wady i zalety, jak o nie dbać,
 • Dodatkowe wyposażenie, systemy balastu,
 • Konserwacja, przechowywanie i transport suchego skafandra,
 • Technika nurkowania w suchym skafandrze,
 • Regulacji pływalności w suchym skafandrze,
 • Ubierania oraz obsługi suchego skafandra pod wodą,
 • Sytuacje awaryjne w czasie nurkowania w suchym skafandrze,
 • Jak dobrać odpowiedni skafander dla siebie,
 • Zasady konserwacji sprzętu,
 • Najważniejsze dla nas jest Twoje bezpieczeństwo podczas pływania w suchym skafandrze,

Część praktyczna:

 • Technika zakładania i zdejmowania suchego skafandra,
 • Obsługa zaworów dodawczych i upustowych suchego skafandra,
 • Kontrola pływalności przy użyciu urządzenia ratowniczo-wypornościowego i zaworów suchego skafandra,
 • Postępowanie w sytuacji zalania skafandra, niekontrolowanego wynurzania, utraty balastu,

Po kursie uczestnik otrzymuje:

wpis do Książki Płetwonurka KDP oraz międzynarodowy certyfikat Nurkowania w suchym skafandrze (PSS).