slide

Nurkowanie Nitrox

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie w aparatach o obiegu otwartym z użyciem mieszanin nitroxowych w wodach otwartych oraz umiejętności pozwalające na użycie czystego tlenu i nitroksu w procedurach dekompresyjnych.

Warunki uczestnictwa:

 • ukończone 18 lat,
 • stopień Płetwonurka CMAS P2 lub równorzędne kwalifikacje innej organizacji,
 • stopień Płetwonurka Nitroksowego CMAS lub równorzędne kwalifikacje innej organizacji,
 • 15 nurkowań po uzyskaniu stopnia P2 CMAS lub równoważnego innych organizacji (w tym 5 nurkowań nitroksowych),

Przebieg szkolenia:

Zostaną przeprowadzone wykłady oraz zajęcia praktyczne w ciągu 2 dni , w tym 2 nurkowania nitroxowe w zestawach 2-butlowych i z 1 butlą boczną w wodach otwartych (1 nurkowanie z użyciem do dekompresji tlenu lub nitroxu z zawartością tlenu powyżej 40%) w zakresie głębokości odpowiednich do posiadanych uprawnień CMAS. Minimalny czas każdego nurkowania ma wynosić 20 minut, maksymalne ciśnienie parcjalne tlenu w mieszaninie podstawowej - 1.4 bara, a w mieszaninie dekompresyjnej - 1.6 bara.

Część teoretyczna:

 • poszerzone wiadomości z patofizjologii nurkowania z mieszaninami o wysokiej zawartości tlenu,
 • sprzęt do nurkowań nitroxowych i urządzenia do mieszania gazów oddechowych,
 • sprawdzian wiedzy teoretycznej i praktycznej,
 • azot a organizm płetwonurka,
 • technika nurkowań nitroxowych, nurkowania dekompresyjne,

Część praktyczna:

 • przygotowanie sprzętu do nurkowania, sprawdzanie zawartości mieszaniny oddechowej,
 • trening pływalności (umiejętności nurkowe niezbędne do bezpiecznego nurkowania),
 • zaplanowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch nurkowań z użyciem nitroxu,

Po kursie uczestnik otrzymuje:

wpis do Książki Płetwonurka KDP i międzynarodowy certyfikat Płetwonurka Nitroksowego KDP/CMAS 2 st. (PN2).