slide

Nawigacja Podwodna

Podczas kursu nawigacji podwodnej nauczysz się wykorzystywać kompas, zdobędziesz wiedzę o metodach nawigacji podwodnej w naturalnych warunkach nurkowych, a także poprawnego reagowania w sytuacji utraty orientacji podczas nurkowania. Nauczysz się też szacować odległość jaką przepłynąłeś pod wodą oraz wyznaczania drogi powrotnej do miejsca, w którym zanurzyłeś się.

Warunki uczestnictwa:

 • posiadanie stopnia – P1 KP LOK CMAS lub równorzędny innej federacji,
 • wiek – minimum 14 lat,
 • minimalna liczba nurkowań przed przystąpieniem do kursu – 9,
 • dobry stan zdrowia poświadczony badaniami lekarskimi lub oświadczeniem uczestnika kursu na „Formularzu Medycznym” KP LOK CMAS,
 • zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich,

Przebieg szkolenia:

Szkolenie obejmuje 4 godziny wykładów oraz 4 godziny zajęć praktycznych, w tym 2 nurkowania w wodach otwartych, w zakresie głębokości do 5 metrów.

Część teoretyczna:

 • środowisko wodne :widoczność ,dźwięk ,prądy ,pływy ,falowanie,
 • sprzęt nurkowy używany w nawigacji podwodnej kompas:typy , budowa i użycie kompasu,
 • szacowanie odległości,
 • techniki nawigacji podwodnej,
 • sytuacje awaryjne

Część praktyczna:

 • ćwiczenia na lądzie i w wodzie do 5 m,
 • nurkowanie z wykorzystaniem kompasu,
 • nurkowanie z wykorzystaniem nawigacji terrastycznej,

Po kursie uczestnik otrzymuje:

wpis do Książki Płetwonurka KDP oraz międzynarodowy certyfikat KP LOK/CMAS.